Aktualności

05.10.2021

Zaproszenie do złożenia oferty – dokonanie zgłoszenia wynalazku do EPO [P.437935]

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza do złożenia ofert. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokonaniu zgłoszenia wynalazku P.437935 do EPO wraz z wniesieniem opłat...


05.10.2021

Zaproszenie do złożenia oferty – dokonanie zgłoszenia wynalazku do EPO [P.437232]

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza do złożenia ofert. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokonaniu zgłoszenia wynalazku P.437232 do EPO wraz z wniesieniem opłat...


05.10.2021

Zaproszenie do złożenia oferty – dokonanie zgłoszenia wynalazku do EPO [P.436185]

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza do złożenia ofert. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokonaniu zgłoszenia wynalazku P.436185 do EPO wraz z wniesieniem opłat urzędowych. ...


05.10.2021

Zaproszenie do złożenia oferty – dokonanie zgłoszenia wynalazku do EPO [P.437388]

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza do złożenia ofert. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokonaniu zgłoszenia wynalazku P.437388 do EPO wraz z wniesieniem opłat urzędowych. ...


30.09.2021

Nabór do kolejnej tury konkursu Inkubator Innowacyjności 4.0

Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Finansowaniem mogą zostać objęte projekty pracowników i zespołów badawczych AGH,...