Aktualności

23.05.2019

Zaproszenie do składania ofert EKSPERT - INNOAGH

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i...[więcej]


17.05.2019

Konferencja "Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy"

Centrum Transferu Technologii AGH oraz INVESTIN sp. z o.o. zapraszają do udziału w konferencji pt.: "Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy". Konferencja finansowana w ramach projektu pt.:...[więcej]


07.05.2019

Protokół z wyboru - Konferencja Trendy Technologiczne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, w związku z realizacją projektu pt. „AGH – Strategia Doskonałości” w ramach programu „Strategia Doskonałości – Uczelnia...[więcej]


30.04.2019

Informacja - zapytanie ofertowe Konferencja pt. „Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy”

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 18 kwietnia 2019 r. zaproszenia do składania ofert na organizację jednodniowej konferencji pt. „Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy” informujemy,...[więcej]


24.04.2019

Szkolenie „Budowa i prowadzenie biznesu opartego na wiedzy”

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia: „Budowa i prowadzenie biznesu opartego na wiedzy –- zbuduj swój spin-off”. Skierowane jest ono do doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych.Szkolenie będzie obejmować następujące...[więcej]