CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH

mgr inż. Bogdan Stępniowski
Dyrektor CTT
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 3
tel. 12 617 32 85
fax 12 423 35 62
e-mail: bogdan.stepniowski(at)agh.edu.pl
dr inż. Dominik Kowal
Z-ca Dyrektora CTT
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 3
tel. 12 617 32 85
fax 12 423 35 62
e-mail: dominik.kowal(at)agh.edu.pl
Edyta Kozłowska
Referent adm.
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 2
tel. 12 617 32 85
fax 12 423 35 62
e-mail: edyta.kozlowska(at)agh.edu.pl

DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

mgr inż. Bogdan Stępniowski
Kierownik Działu
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 3
tel. 12 617 32 85
fax 12 423 35 62

e-mail: bogdan.stepniowski @ agh.edu.pl
mgr Aleksandra Wojdyła
Specjalista
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 7
tel. 12 617 49 63
tel. 605 35 26 78
fax 12 423 35 62
e-mail: aleksandra.wojdyla @ agh.edu.pl
mgr inż. Ryszard Lasoń
Specjalista
Pawilon H-A2
III p.
pok. 6
tel. 12 617 49 64
fax 12 423 35 62
e-mail: ryszard.lasoń @ agh.edu.pl
mgr inż. Marcin Wójcik
Specjalista
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 6
tel. 12 617 46 42
fax 12 423 35 62
e-mail: marcin.wojcik @ agh.edu.pl

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

brak

DZIAŁ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

dr inż. Patrycja Rosół
Kierownik Działu / Rzecznik patentowy
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 1
tel. 12 617 49 66
fax 12 617 42 60
e-mail: patrycja.rosol(at)agh.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Postołek
Rzecznik patentowy
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 1
tel. 12 617 31 59
fax 12 617 42 60
e-mail: elzbieta.postolek(at)agh.edu.pl
mgr Agnieszka Staniszewska
Rzecznik patentowy
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 8
tel. 12 617 52 95
fax 12 617 42 60
e-mail: agnieszka.staniszewska(at)agh.edu.pl
mgr inż. Robert Klisowski
Rzecznik Patentowy
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 8
tel. 12 617 52-95
fax 12 617 42 60

e-mail: robert.klisowski(at)agh.edu.pl
mgr inż. Andrzej Rogowski
Rzecznik patentowy
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 1
tel. 12 617 31 59
fax 12 617 42 60
e-mail: andrzej.rogowski(at)agh.edu.pl
mgr Łukasz Wściubiak
Rzecznik patentowy
Pawilon H-A2
IIIp.
pok. 1
tel 12 617 31 59
fax 12 617 42 60
e-mail: lukw(at)agh.edu.pl
mgr Katarzyna Smołucha
Specjalista
Pawilon H-A2
IIIp.
pok.5
tel  12 617 31 59
fax 12 617 42 60
e-mail: katarzyna.smolucha(at)agh.edu.pl
dr Agnieszka Kuczyńska
Specjalista
Pawilon H-A2
IIIp.
pok.5
tel 12 617 48-54
fax 12 617 42 60
e-mail: agnieszka.kuczynska(at)agh.edu.pl
mgr Wojciech Soldaty
Specjalista n-t
Pawilon H-A2
IIIp.
pok.5
tel 12 617 48-54
fax 12 617 42 60
e-mail: wojciech.soldaty(at)agh.edu.pl

DZIAŁ OBSŁUGI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

brak