Centrum Transferu Technologii AGH

Jesteśmy pozawydziałową jednostką organizacyjną AGH, powołaną uchwałą Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007 na podstawie art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku ''Prawo o szkolnictwie wyższym''. Działamy od 1 marca 2007 roku.

Naszym zadaniem jest wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy. Działamy w obszarach marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi i finansowania transferu technologii. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym AGH oraz środowiskiem przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania, a także z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Wzajemna świadomość potrzeb i możliwości oraz zaufanie środowiska naukowego i przedsiębiorców to kluczowy czynnik sukcesu transferu technologii, a zatem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zwiększenie tej świadomości oraz zaufania uznajemy za jeden z głównych celów naszej działalności.

 

Nasz adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Centrum Transferu Technologii
paw. HA-2, IIIp

30-059 Kraków
al. A.Mickiewicza 30
email: ctt@agh.edu.pl
www: www.ctt.agh.edu.pl
tel. 12 617 32 85  

 

dalaman airport transfers icmeler transfers