2016-10-21 r. | Consonance sp. z o.o. - podpisanie Porozumienia o współpracy

19 października 2016 roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy z  firmą Consonance sp. z o.o. Podpisując porozumienie strony oświadczyły, że zamierzają podjąć współpracę m. in. w zakresie kreowania koncepcji i projektów o charakterze innowacji w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, inicjowania działań w zmierzających do pozyskania finansowania na wspólne projekty, pomocy przez firmę w realizowaniu procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk studenckich dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, udzielania konsultacji naukowych oraz organizacji wspólnych seminariów, sympozjów i konferencji naukowo-technicznych.  Czytaj więcej

2016-10-21 r. | SJENERGIA sp. z o.o. - podpisanie umowy o współpracy

19 października 2016 roku została podpisana umowa o współpracy z  firmą SJENERGIA sp. z o.o. Ze strony AGH umowę podpisał prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy, a ze strony firmy pan Józef Kujawa – Prezes Zarządu.  Czytaj więcej

2016-10-12 r. | Małopolski Festiwal Innowacji 17-23.10.2016

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach Małopolskiego Festiwalu Innowacji w dniach 17-23.10.2016: http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl

2016-08-02 r. | Wspólne zgłoszenie Dobra Niematerialnego - umowa o wspólności do/z patentu/wzoru użytkowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 86e ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572,
z późn. zm.) Uczelnia publiczna w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia ich do komercjalizacji.
W tym celu Uczelnia musi posiadać komplet informacji nt. zgłaszanego Dobra Niematerialnego.

W związku z tym, w przypadku gdy prawo do zgłaszanego Dobra Niematerialnego przysługuje AGH oraz podmiotom zewnętrznym (Współuprawnionym), wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć obowiązującą umowę o wspólności do/z patentu/prawa ochronnego, podpisaną przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Współuprawnionych do Dobra Niematerialnego spoza AGH. Czytaj więcej

2016-06-29 r. | Informacja nt. opracowywania zgłoszeń przez rzeczników patentowych CTT AGH

Zgodnie z obowiązującym na AGH Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (§5 ust.1 i 2), Prorektor ds. Współpracy do 3 miesięcy licząc od zarejestrowania zgłoszenia dobra niematerialnego wraz z załącznikami w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonego rozwiązania. W tym celu złożona dokumentacja musi być kompletna, a opis wykonany zgodnie z INSTRUKCJĄ.
Jedynie zgłoszenia z pozytywną decyzją o komercjalizacji podjętą przez Prorektora ds. Współpracy, będą opracowywane przez Zespół Rzeczników Patentowych.
 Czytaj więcej

« nowsze

starsze »