2016-12-01 r. | ESPACENET USER DAY - zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna AGH, Ośrodek Informacji Patentowej zaprasza na bezpłatne warsztaty z prowadzenia badań patentowych w bazie Europejskiego Urzędu Patentowego ESPACENET.
Baza ESPACENET jest najważniejszym bezpłatnym źródłem informacji patentowej udostępnianym przez Europejski Urząd Patentowy wszystkim zainteresowanym
samodzielnym przeprowadzeniem badania stanu techniki w literaturze patentowej.
Warsztaty obejmą objaśnienie podstawowych funkcji oraz możliwości bazy danych ESPACENET oraz praktyczne ćwiczenia poprowadzone przez ekspertów z Urzędu Patentowego RP.

Warsztaty odbędą się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Bibliotece Głównej AGH, I piętro, sala 101 w godz. 12.00 – 15.30.

Zgłoszenia (imię, nazwisko, email oraz nazwę instytucji reprezentującej) należy przesłać na adres: agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl do 7 grudnia 2016 r. lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Serdecznie zapraszamy !
 Czytaj więcej

2016-11-02 r. | Program akceleracyjny KGHM Cuprum

Informujemy, że KGHM Cuprum wspólnie z MIT Entrprise Forum Poland rozpoczyna realizację projektu współpracy ze stratupami technologicznymi. Czytaj więcej

2016-10-25 r. | Weź udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

Centrum Transferu Technologii AGH zaprasza studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane przedsiębiorczością do udziału w warsztatach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wydarzenie odbędzie 14 listopada 2016 r. w godz. 10.30-15.30 w Bibliotece Głównej AGH (czytelnia na parterze).  Czytaj więcej

2016-10-21 r. | Astaldi S.P.A. - podpisanie Porozumienia o współpracy

19 października 2016 roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy z Astaldi S.P.A. Przedmiotem współpracy stron będzie uzgadnianie tematów prac badawczych i magisterskich, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć, współdziałanie odnośnie zatrudniania absolwentów, doskonalenie przez studentów znajomości języków obcych w zakresie terminologii technicznej oraz wymianę doświadczeń dotyczących zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji. Powołany zostanie zespół specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, Firma zezwoliła na obserwację postępów prac w budowanych przez nią tunelach, włączając w to tunel pod Górą Mały Luboń na trasie S7, pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała oraz zgodziła się na odbywanie w przedsiębiorstwie praktyk dyplomowych i studenckich.  Czytaj więcej

2016-10-21 r. | Consonance sp. z o.o. - podpisanie Porozumienia o współpracy

19 października 2016 roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy z  firmą Consonance sp. z o.o. Podpisując porozumienie strony oświadczyły, że zamierzają podjąć współpracę m. in. w zakresie kreowania koncepcji i projektów o charakterze innowacji w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, inicjowania działań w zmierzających do pozyskania finansowania na wspólne projekty, pomocy przez firmę w realizowaniu procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk studenckich dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, udzielania konsultacji naukowych oraz organizacji wspólnych seminariów, sympozjów i konferencji naukowo-technicznych.  Czytaj więcej

starsze »