2016-10-12 r. | Małopolski Festiwal Innowacji 17-23.10.2016

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach Małopolskiego Festiwalu Innowacji w dniach 17-23.10.2016: http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl

2016-08-02 r. | Wspólne zgłoszenie Dobra Niematerialnego - umowa o wspólności do/z patentu/wzoru użytkowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 86e ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572,
z późn. zm.) Uczelnia publiczna w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia ich do komercjalizacji.
W tym celu Uczelnia musi posiadać komplet informacji nt. zgłaszanego Dobra Niematerialnego.

W związku z tym, w przypadku gdy prawo do zgłaszanego Dobra Niematerialnego przysługuje AGH oraz podmiotom zewnętrznym (Współuprawnionym), wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć obowiązującą umowę o wspólności do/z patentu/prawa ochronnego, podpisaną przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Współuprawnionych do Dobra Niematerialnego spoza AGH. Czytaj więcej

2016-06-29 r. | Informacja nt. opracowywania zgłoszeń przez rzeczników patentowych CTT AGH

W trosce o skuteczną ochronę praw Twórców, informujemy, iż zgodnie z obowiązującym na AGH Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (§5 ust.1 i 2), oczekiwanie na opracowanie przez rzecznika patentowego każdego ze zgłoszonych do CTT rozwiązań, może potrwać około 3 miesiące, liczone od daty zgłoszenia rozwiązania. Zgodnie z Regulaminem, tyle może trwać proces decyzyjny dot. komercjalizacji zgłoszonego rozwiązania.
Jedynie zgłoszenia z pozytywną decyzją o komercjalizacji podjętą przez Prorektora ds. Współpracy, będą opracowywane przez Zespół Rzeczników Patentowych.
 Czytaj więcej

2016-06-20 r. |  I Forum Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych

aktualność

17 czerwca 2016 r. odbyło się I Forum Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej i INNOAGH sp. z o.o. , a patronat nad nim objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz JM Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka.  Czytaj więcej

2016-06-06 r. | NOWE DRUKI ZGŁOSZENIA DOBRA NIEMATERIALNEGO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357), a także zmianą Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015 Rektora AGH z dn. 09 czerwca 2015 roku), od dnia 15 czerwca 2016 r., zaczyna obowiązywać nowy formularz zgłoszeniowy Dobra Niematerialnego oraz nowe załączniki do niego.
 Czytaj więcej

starsze »